Pappor.se använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Läs mer

Skip to content

Om pappor.se

Pappor.se är en plattform för pappor med fokus på föräldraskap och pappors omsorgstagande. Bakom sajten står organisationen MÄN som har lång erfarenhet av att arbeta med föräldrastödjande verksamheter, och satsningen har finansierats av Allmänna arvsfonden.

Trots att Sverige ligger långt fram i vissa hänseenden gällande jämställdhet så är småbarnsmammor sjukskrivna dubbelt så mycket som småbarnspappor. Så ser det ut fram tills att barnet fyller 18 år.

Det är en av många effekter av att vi lever i ett ojämställt samhälle, där ansvar för hem och omsorg ofta blir mäns valfrihet och kvinnors huvudansvar. Vi ser även att män står för den absoluta majoriteten av allt våld, både i och utanför hemmet. Det här vill vi på organisationen MÄN ändra på. 

Inkluderande plats för information och samtal 

Samtidigt ser vi att många pappor står helt eller delvis utan ett nätverk att ventilera tankar och frågor som rör relationer och föräldraskap. Det leder till att många pappor känner sig ensamma och vilsna vilket kan påverka såväl föräldrar som barn negativt. Många pappor önskar ett sammanhang där de kan samtala med andra pappor och ta del av värdefull information om föräldraskap, barn och relationer. Genom att skapa en plattform för pappor vill vi erbjuda pappor en trygg och inkluderande plats att samlas kring frågor som rör deras roll som pappor med fokus på barnens bästa. 

Pappor.se lanserades på fars dag den 12 november 2023 och kommer utvecklas med mer innehåll och fler funktioner vartefter som.  

Saknar du något specifikt innehåll eller har du förbättringsförslag? Hör av dig till oss på info@pappor.se.  

Samarbetspartners  

Bakom satsningen är MÄN:s Pappor i separation-projekt, finansierat av Allmänna arvsfonden. Vi samarbetar med en rad olika centrala aktörer som arbetar med barnrätt, föräldrafrågor, jämställdhet och mäns våld mot kvinnor. 

Våra samarbetspartners och referensnätverk är: Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Karolinska Institutet, Unizon, Svenska med Baby, Stockholm Makalösa föräldrar, Länsstyrelsen Stockholm, Rädda barnen och Bris