Pappor.se använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Läs mer

Skip to content

Om MÄN

Organisationen MÄN arbetar för jämställdhet och mot mäns våld. Vi utvecklar nya metoder, bygger kunskap och bedriver påverkansarbete och opinionsbildning. Samtidigt är vi en rörelse där människor av alla kön kan hämta kraft och förändra samhället tillsammans med andra.

Vi kämpar för en värld där inte en enda pojke eller man utsätts för våld, förväntas tåla våld eller använder våld mot andra. 

MÄN:s arbete med jämställt föräldraskap 

Vi vill att fler män och killar ska engagera sig för jämställdhet och att fler män och killar tar ett större ansvar för omsorgen. Vår vision är en jämställd värld utan våld. 

Vi fokuserar på att synliggöra privilegier, pojkars och mäns livsvillkor, jämställt föräldraskap, mäns och killars våld och våldsförebyggande arbete.  

Vi kämpar för en värld där pojkar och män har full tillgång till sin förmåga att ge och ta emot kärlek och omsorg. En värld där det är självklart att killar och män kan be om hjälp, och där inte en enda pojke eller man utsätts för våld, förväntas tåla våld eller använder våld mot andra. 

Omsorg är motsatsen till våld 

Men vi lever i ett samhälle där kvinnor fortfarande tar det största ansvaret för omvårdnad och omsorg. Män gör generellt mindre andel av både det betalda och obetalda omsorgsarbetet. Det här leder till ojämställdhet i samhället, och påverkar kvinnors hälsa och makt negativt. 

Vårt föräldrastödjande arbete syftar till att minska våld och ojämställdhet genom att uppmuntra pappor att stärka varandra i att vara omtänksamma, lyhörda föräldrar och partners. Vi är övertygade om att omsorg är ett kraftfullt motmedel mot våld. Vi behöver uppvärdera och förändra samhällets syn på vårdande och omsorgsgivande. 

Visste du att småbarnsmammor är sjukskrivna dubbelt så mycket som småbarnspappor? Så här ser det ut fram tills barnet fyller 18 år. Det här är en av många effekter av att vi lever i ett ojämställt samhälle, där ansvar för hem och omsorg ofta blir mäns valfrihet och kvinnors huvudansvar. Vi ser även att män står för den absoluta majoriteten av allt våld, både i och utanför hemmet. 

Det här vill vi på organisationen MÄN ändra på. Vi vet att det finns olika perioder i livet där det finns extra stor chans att få män och killar att vilja förändras. En sån period är när man ska bli föräldrar. Att arbeta med jämställt föräldraskap med särskilt fokus på pappor är därför extra viktigt.