Pappor.se använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Läs mer

Skip to content

Ditt barns mående

Har jag skurit matbitarna tillräckligt smått? Är den där hyllan ordentligt fastskruvad i väggen? Utvecklas mitt barn som hen ska? Tänk om hen råkar illa ut på den där festen? Har hen hamnat i dåligt umgänge?

Vanliga frågor
En viss oro är bra eftersom den kan göra dig som pappa uppmärksam på verkliga faror och på förändringar i beteende eller annat som kan tolkas som varningssignaler. Men när oron blir för stor eller om den dyker upp för ofta måste du göra något åt den. Annars riskerar den göra att du sätter upp för strikta regler eller till dåligt mående för både dig och barnet. Ett motmedel mot föräldraoro kan vara att skaffa sig bättre inblick i ditt barns vardag. Gör det med öppenhet och nyfikenhet istället för misstänksamhet och fördömanden.
Nej, du ska inte behöva känna oro för ditt barn på ett sätt som gör att du alltid är på helspänn, i katastroftankar, har svårt att tänka på annat eller mår mycket dåligt. Då ska du alltid söka stöd eller vård.
Tonåringar behöver en viss frihet för att utvecklas till oberoende individer. Samtidigt har du som förälder uppdraget att skydda och vägleda. Det kan vara en väldigt svår balansgång som du kan behöva hjälp med. Prata med BVC, förskola, skola, barnpsykolog eller andra som du känner förtroende för. Om du misstänker att ditt barn missbrukar alkohol eller narkotika kan ett första steg vara att prata med ditt barn, uttrycka din oro och berätta att du finns där. Vid starkare misstanke: sök råd och stöd hos till exempel din vårdcentral eller Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning (CAN).

Att ibland bli orolig som förälder är oundvikligt. Det kan vara tärande när oron blir för stor eller om den uppstår för ofta. Men det finns faktiskt också nyttiga och utvecklande sidor. En viss orosnivå kan hjälpa dig som pappa att hålla dig skärpt, vaksam och att rannsaka dig själv som förälder på ett konstruktivt sätt.

Barns bekymmer blir ofta föräldrars allra största källa till oro. Det finns flera verktyg att ta till, inte för att ta bort oron utan för att dämpa den så att den inte blir för stor. En för stor oro riskerar att leda till psykisk ohälsa och kan bli destruktiv för dig och ditt barn.

Läs vidare
Hittade du inte svar på din fråga eller vill du prata med andra pappor om oro? Gå till vårt pappaforum Pappa-till-pappa!