Pappor.se använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Läs mer

Skip to content

Känsla av otillräcklighet

Det finns många faser i barnets utveckling och situationer, ibland extrema sådana, som för med sig känslor av otillräcklighet och maktlöshet hos dig som pappa. Det kan vara tonåren, när ditt barn slutar lyssna, inte respekterar regler eller försvinner iväg utan att säga vart.

Det kan vara den första trotsåldern, mellan ungefär 2 och 3 års ålder, när barnet börjar hävda sin vilja på ett nytt och starkare sätt, svarar nekande till allt du föreslår och ständigt testar dina gränser. Eller så kan det vara att ditt barn drabbas av en sjukdom, hamnar på glid eller in i ett missbruk. Viljan att förändra kan kännas oändlig, men maktlösheten total.

Det finns saker som du har makt över som förälder och det finns saker som du inte har makt över. Att se skillnad på de båda kan vara svårt. Ännu svårare kan det vara att hantera känslor av att man inte räcker till.

Tips!
 • 1
  Du är en förebild
  Även om ditt barn inte tycks respektera din ståndpunkt, dina åsikter eller din erfarenhet, vilket är vanliga sätt att frigöra sig på under tonåren. Kom ihåg, du är fortsatt en viktig vuxen närvaro i barnets liv. Du kan vara en förebild i hur du bemöter dessa ifrågasättanden; med respekt, öppenhet och omtanke. Detsamma gäller med yngre barn.
 • 2
  Samtala istället för att förhöra
  Det är lätt att hamna i katastroftankar när man inte har full koll på vad barnet gör. Men det kan ju mycket väl vara så att ditt barn befinner sig i ett sammanhang som är tryggt. Visa intresse och samtala med nyfikenhet, välvillighet och omtanke, utan att direkt gå till oro och fördömanden.
 • 3
  Känner du dig bortvald?
  Att barn i takt med att de blir äldre allt mer testar sina vingar och söker stöd och bekräftelse utanför hemmet är nödvändigt och nyttigt. Att känna otillräcklighet i en tid när du som pappa måste släppa på kontrollen för att barnet ska kunna utvecklas blir ett onödigt lidande för dig. Försök att glädjas för det istället för att känna dig mindre relevant.
 • 4
  Sök stöd och vård
  Starka känslor av otillräcklighet kan leda till psykisk ohälsa. Sök stöd och/eller vård i tid för att undvika att fastna i en ond spiral av skuld och självförebråelser.