Pappor.se använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Läs mer

Skip to content

Diagnoser och funktionsvariation

Som pappa till ett barn med diagnos eller funktionsvariation har du rätt till visst stöd, men du måste för det mesta söka det själv. Gör det, var krävande, ta all hjälp du kan få. Alltför många pappor biter ihop och känner att de måste klara sig själva när vi egentligen inte måste det.

Om ditt barn har till exempel en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning/-variation (NPF) kan den vara svår att förstå och hantera på egen hand. Då är det samhällets ansvar att erbjuda stöd och expertis.

Att vara pappa till ett NPF-barn eller barn med annan diagnos kan vara både underbart och utmanande, precis som allt föräldraskap. Men utmaningarna kan se annorlunda ut och omgivningens förståelse för hur dessa utmaningar ser ut mindre.

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning har i genomsnitt sämre ekonomi och hälsa än föräldrar i stort, visar en undersökning som bygger på siffror från SCB. På Myndigheten för Delaktighets webbsida kan du läsa mer om rapporten och om att vara förälder till barn med funktionsvariation/-nedsättning.

Föräldrar till barn med NPF:er kan mötas av förväntningar på att de ska ta ett större ansvar än andra föräldrar eftersom kunskapsnivån hos de som möter barnet kan vara låg. Det gör att det kan krävas mer tid till att få barnets vardag att fungera, tid som för andra föräldrar skulle ha kunnat användas till fritid, återhämtning, hushålls- och lönearbete.

Här kan du få stöd

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen har du rätt till stöd och behandling som “möjliggör att ditt barn kan bibehålla och utveckla sina förmågor”. Det är detta som kallas habilitering. Det här stödet kan fås i form av till exempel information, olika hjälpmedel, rådgivning hos psykolog, läkare eller andra yrkeskunniga, stöd till dig som pappa och andra närstående samt expertis som kan ge förskolor, skolor eller annan viktig verksamhet kunskap om vad ditt barn behöver.

Tips

Beroende på vilket stöd du söker finns det olika aktörer du kan söka stöd hos. Bland dem: