Pappor.se använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Läs mer

Skip to content

Rapporter och material

Här finns rapporter, material och information för dig som möter pappor i ditt arbete.

Pappagrupper för jämställt föräldraskap

2020

Pappagrupper för jämställt föräldraskap innehåller resultat och slutsatser från de senaste två årens pappagruppsarbete, som möjliggjorts inom ramen för Livscykelprojektet genom stöd från EU.

Pappors erfarenheter från separation

2023

Som en del av projektet Pappor i separation gav MÄN i uppdrag till Ipsos att genomföra undersökning för att bättre förstå pappors erfarenhet av separation, vilka behov man ser innan/under/efter separationen och vilket stöd som efterfrågas.

State of Nordic Fathers

2019

State of Nordic Fathers grundar sig på en undersökning som fångar attityderna hos 7 515 män och kvinnor, främst föräldrar, i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, angående barnomsorgsarbete, föräldraledighet, maskulinitetsnormer samt arbets- och familjeförhållanden. Rapporten är på engelska.

State of the World’s Fathers

2023

The State of the World’s Fathers 2023 avslöjar att tusentals kvinnor och män över hela världen kräver att omsorg ska vara central för deras liv, vilket endast kan åtgärdas genom en grundläggande översyn av maktsystem, policys och sociala normer kring både betalt och obetalt omsorgsarbete. Rapporten är på engelska.