Pappor.se använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Läs mer

Skip to content

Våld och riskbeteenden

Att ens barn kan utsättas för olika typer av våld och mobbning är en oro som troligtvis de flesta föräldrar delar. Men att ens barn kan utsätta andra barn för våld är också en källa till oro, en som kan vara ännu svårare att hantera.

Att ditt eget barn använder våld kan på sätt och vis bli en ännu större utmaning för dig som pappa. Det kan vara svårt att acceptera en verklighet där ditt barn, som du har sett växa upp och som vanligtvis är världens snällaste, också kan göra andra illa. Men det är viktigt att du inte slår en sådan insikt ifrån dig, att du inser att även ditt barn är en komplex människa som rymmer många olika sidor och att du kan hjälpa ditt barn att hitta andra verktyg för att uttrycka sina känslor och behov.

När man väl har insett problemet kan det vara svårt att veta var man ska börja. Som med andra stora utmaningar i pappaskapet ska du inte behöva stå ensam med denna uppgift. Det finns stöd och hjälp, sök den i god tid för både din och ditt barns skull. I det här fallet också för andra barn och föräldrars skull.

Små barn

Ett mindre barn som skriker, slåss eller sparkas kan göra det för att hen har svårt att hantera en situation och saknar tillräckliga verktyg för att kommunicera det. Känslor som barnet kanske ännu inte ens har ord för tar över. Det kan vara svårt men är viktigt att möta ett litet barns våld med en bakomliggande förståelse och välvillighet – samtidigt som du som pappa behöver sätta gränser. En svår balansgång.

En välvillig tolkning handlar i det här fallet om att förstå att barnet innerst inne vill samarbeta med dig och klara av det du ber om, men att känslorna är för stora och situationen för svår. Din uppgift blir därför att hjälpa ditt barn ur en svårighet, inte att skälla på hen för att hen gör fel. Ibland finns inte orken eller tålamodet till det.

Här kan du läsa mer om att hantera konflikter och om när tålamodet tryter och du blir arg eller irriterad.

Våld och riskbeteenden

Mer information

På 1177.se kan du läsa mer om hur du kan tänka kring att ditt barn får våldsamma utbrott. Framför allt för barn i åldrarna två till tolv år. Där finns också en lista över situationer som kan vara särskilt svåra för ett mindre barn att hantera.

Ungdomar och unga vuxna 

I takt med att ditt barn blir äldre blir hen för det mesta bättre och bättre på att hantera situationer som tidigare varit svåra, att tänka empatiskt och ur nya perspektiv och att lära sig genom erfarenheter av att göra fel. Om du inte alls ser en sådan utveckling eller inte tycker att du kan nå fram och resonera när ett stort utbrott har lagt sig kan du behöva söka hjälp. Lyssna också på dig själv; om du helt enkelt inte orkar mer, har fått slut på verktyg eller är orolig för att du själv ska använda våld mot ditt barn ska du alltid söka professionell hjälp. Tänk på att du inte gör det för att på något sätt sätta dit ditt barn utan för att hjälpa hen och minska risken för problem i skolan och det övriga sociala livet. Att ditt barn använder våld gör livet svårare för andra, men också för hen själv.

Här kan du söka hjälp när ditt barn är våldsamt

  • Din vårdcentral
  • Kommunens föräldra- och familjestöd
  • BVC (för barn upp till fem års ålder)
  • BUP
  • Elevhälsan (för skolbarn)

Alkohol och droger 

 Om du misstänker att ditt barn använder narkotika, dricker alkohol i för tidig ålder eller på ett sätt som är problematiskt är det viktigt att ingripa i tid. Samma sak här som när ditt barn använder våld: du gör det inte för att sätta dit ditt barn utan för att hjälpa hen. Ett första steg kan vara att prata med ditt barn, uttrycka din oro och berätta att du finns där, att ni kan prata om det är något.

Om du har starkare misstankar om missbruk kan du höra av dig till vården, beskriva situationen och be om råd. På Centralförbundet för Alkohol- och narkotikaupplysning kan du läsa mer om föräldraskap och ungas alkohol- och droganvändning.

Hittade du inte svar på din fråga eller vill du prata med andra pappor? Gå till vårt pappaforum Pappa-till-pappa!