Pappor.se använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Läs mer

Skip to content

Depression och försämrad anknytning

Det talas ofta om mödrars förlossningsdepressioner, betydligt mer sällan om pappors postpartum depressioner (PPD). Detta trots att det nästan är lika vanligt och medför lika stora konsekvenser, enligt en studie från Karolinska institutet. Trots det söker pappor vård i mindre utsträckning än mammor med liknande symptom.

Studier visar olika men cirka 10–15 procent av alla pappor drabbas av depression i samband med att de blir föräldrar. Risken är större för att drabbas vid oplanerade graviditeter, om du har låg inkomst, om du har varit deprimerad tidigare eller om du inte bor tillsammans med medföräldern. Studien visar också på ett samband mellan PPD och försämrad anknytning till barnet.

Så känner du igen en depression

Känner du igen dig i ett eller flera av dessa påståenden så är det tecken på att du drabbats av depression.

  • Du har svårt att känna glädje och tycker inte om att göra saker som du vanligtvis är intresserad av eller tycker är roliga.
  • Du har sömnproblem, är trött, har låg energinivå och koncentrationssvårigheter.
  • Du känner hopplöshet, skuldkänslor och att du är värdelös.
  • Du känner stark oro, ångest eller panik. Du har humörsvängningar.
  • Du har ingen aptit eller tvärtom, är sugen och småäter hela tiden, vilket leder till att du går ner eller upp i vikt.
  • Du tar inte hand om din egen eller barnets hygien.
  • Det känner att det är jobbigt att träffa människor som du känner väl.
  • Du har tankar på att skada dig själv eller barnet.

Källa: 1177

Vid misstankar om depression är det viktigt att söka vård. Som pappa kan du kontakta din vårdcentral eller BVC.

Depression och försämrad anknytning

Här finns stöd

Här har vi samlat en rad olika typer av stöd som finns för dig som pappa.

Så känner du igen en försämrad anknytning

Vanligtvis handlar ordet “anknytning” om ditt barns känsla av trygghet, att hen känner sig skyddad och förstådd. Ibland används det också om hur föräldern knyter an till barnet, det vill säga dina känslor för och din kontakt med barnet. Om den anknytningen blir störd, till exempel av en depression, behöver du söka hjälp.  

Pappor har generellt svårare att knyta an till barnet under graviditeten. Anknytningsprocessen startar ofta senare, ofta när vi ser barnet på bild vid första ultraljudet. På grund av det finns det risk att vi hamnar på efterkälken. En god anknytning bidrar till ökat engagemang och minskad ångest hos pappor, både under graviditeten och i föräldraskapet. 

Det finns relativt lite forskning på sambandet mellan postpartum depression och anknytningsproblem hos pappor. Men det finns en svensk studie som visar på ett samband mellan depression och störningar av anknytningen till barnet.

Så hur känner du igen anknytningsproblem? Och vad kan du göra åt dem? 

Ditt barn får en bra anknytning när hen känner sig trygg, sedd, förstådd och skyddad. För att skapa en trygg anknytning är det viktigt att försöka vara närvarande som pappa. Förenklat kan man säga att ju mer tid ni har tillsammans, desto starkare blir anknytningen. Undantag kan vara när du som pappa går igenom någon slags kris eller mår psykiskt dåligt. Men det finns verktyg för att må bättre!

Hittade du inte svar på din fråga eller vill du prata med andra pappor om anknytning? Gå till vårt pappaforum Pappa-till-pappa!